Aktualności

 • Szanowni Państwo,
  informujemy, że w dniach od 2015-09-30 do 2015-10-01 występować mogą czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
  Za utrudnienia przepraszamy.
 • Szanowni Państwo,
  Informujemy, że w dniu 2015-09-14 został rozwiązany problem z wielkością wniosku, załącznika oraz ich ilości możliwych do podpisania za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Problem był związany z ograniczeniami które zostały wprowadzone po instalacji ePUAP2. Aktualnie konfiguracja ePUAP została przywrócona i możliwe jest podpisanie wniosku o maksymalnej wielkości 5 MB, zawierającego maksymalnie 5 załączników po 5 MB każdy. Za utrudnienia przepraszamy.
 • Szanowni Państwo,
  informujemy, że w dniach od 2015-08-25 do 2015-08-28 występować mogą czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
  Za utrudnienia przepraszamy.
 • KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych
  W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zakres działalności ww. spółki obejmuje działalność prawniczą i nie ma nic wspólnego z realizowaniem ustawowych zadań państwa oraz izb lekarskich i pielęgniarskich. Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą nie mają obowiązku rejestracji ani dokonywania opłat z nią związanych w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych. Rejestr ten jest działalnością wyłącznie komercyjną a dokonanie wpisu i uiszczenie opłaty jest dobrowolne. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.
 • Uprzejmie informujemy, że w ostatnim okresie u niektórych użytkowników występowały problemy z podpisywaniem dokumentów elektronicznych w ramach Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Problemy te nie dotyczą aplikacji RPWDL, a związane są z nieprawidłowym działaniem narzędzi do podpisu elektronicznego. Pod linkiem: http://www.cryptotech.com.pl/Produkty/CryptoCard_Suite_Pobieranie,content.html, znalazła się informacja o zidentyfikowaniu błędu i proponowanym przez producenta sposobie obejścia problemu.
 • Zmiana kont i adresów poczty ZOZMAIL
  Informujemy, że w związku z wymianą serwera oraz wzrostem liczby potencjalnych użytkowników poczty ZOZMAIL od dnia 2014-09-15 zmienione zostały konta użytkowników oraz konstrukcja adresu poczty. Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem http://www.zoz.org.pl.