Aktualności

Uwaga, ważny komunikat!
Informujemy, że 12 stycznia 2017 r. w godzinach od 17:00 do 20:00 z powodu prac serwisowych na urządzeniach sieciowych Platformy Wymiany Dokumentów P2 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do systemów:

Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2017-01-12], zaktualizowano [2017-01-12]
BRAK MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROFILU ZAUFANEGO

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że możecie Państwo napotkać utrudnienia w korzystaniu z funkcjonalności podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym w dniach 9 i 10 grudnia 2017. Ograniczenie to, dotyczy zarówno RPWDL, jak i pozostałych systemów udostępnianych przez CSIOZ. Aktualnie trwają prace  związane z przywróceniem funkcjonalności podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym.

Przepraszamy za utrudnienia.

Informuję, że w dniu dzisiejszym (10-01-2017r) od godziny 16:00 została przywrócona pełna funkcjonalność RPWDL.

 

dodano [2016-09-09], zaktualizowano [2017-01-10]
CZASOWE OGRANICZENIE KONTAKTU Z INFOLINĄ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-01-09, mogą wystąpić czasowe opóźnienia w bieżącej obsłudze Państwa zgłoszeń (w szczególności w zakresie kontaktu telefonicznego z infolinią wsparcia technicznego RPWDL). W związku z powyższym prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: rpwdl@csioz.gov.pl 
 
Przywrócenie pełnej obsługi ze strony Infolinii nastąpi w dniu 2017-01-10, od godziny 11:00.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
dodano [2016-11-14], zaktualizowano [2017-01-10]
Uwaga
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została przywrócona pełna funkcjonalność podpisywania i wysyłania wniosków profilem zaufanym do organów rejestrowych.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
dodano [2016-11-09], zaktualizowano [2016-11-09]
Uwaga
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w chwili obecnej  możecie Państwo napotkać utrudnienia w działaniu RPWDL, w szczególności dotyczą one funkcjonalności wysyłki podpisanych wniosków (za pomocą profilu zaufanego) do organów rejestrowych. Zostały podjęte czynności  związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności i dostępności wskazanej usługi.

O rozwiązaniu problemu zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.               


     
dodano [2016-11-08], zaktualizowano [2016-11-08]
PODPIS KWALIFIKOWANY - PRZYWRÓCENIE PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI
Uprzejmie informujemy, że, że w dniu dzisiejszym od godziny 11:00 została przywrócona pełna funkcjonalność podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym.
W przypadku wystąpienia problemów w zakresie podpisania dokumentu podpisem kwalifikowanym, prosimy o przesłanie informacji na adres rpwdl@csioz.gov.pl zawierającej w szczególności: datę wystąpienia problemu, rok wystawienia certyfikatu  oraz wskazanie wystawcy certyfikatu.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
dodano [2016-10-13], zaktualizowano [2016-10-13]
UWAGA!
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w chwili obecnej  możecie Państwo napotkać utrudnienia w działaniu RPWDL, w szczególności dotyczą one funkcjonalności wysyłki podpisanych wniosków (podpisem kwalifikowanym) do organów rejestrowych. Zostały podjęte czynności  związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności i dostępności wskazanej usługi.

O rozwiązaniu problemu zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
dodano [2016-10-07], zaktualizowano [2016-10-07]
PRZYWRÓCENIE PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI RPWDL
Informuję, że w dniu dzisiejszym od godziny 10:20 została przywrócona pełna funkcjonalność RPWDL.
dodano [2016-10-05], zaktualizowano [2016-10-05]
Uwaga
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w chwili obecnej  możecie Państwo napotkać utrudnienia w działaniu RPWDL, w szczególności dotyczą one funkcjonalności wysyłki podpisanych wniosków (podpisem kwalifikowanym) do organów rejestrowych. Zostały podjęte czynności  związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności i dostępności wskazanej usługi.

O rozwiązaniu problemu zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
dodano [2016-10-04], zaktualizowano [2016-10-04]
UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE DO SYSTEMÓW CSIOZ
Szanowni Państwo,

Informujemy, że dniu 2016-10-01 w godzinach 10:00 - 16:00 mogą wystąpić krótkotrwałe (kilkuminutowe) przerwy w dostępie do wszystkich systemów udostępnianych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wskazane przerwy wynikają z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych infrastruktury sprzętowej.

Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2016-09-28], zaktualizowano [2016-09-28]
CZASOWE OGRANICZENIE KONTAKTU Z INFOLINĄ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2016-09-26 pomiędzy godziną 13.00, a 14.00, mogą wystąpić czasowe opóźnienia w bieżącej obsłudze Państwa zgłoszeń (w szczególności w zakresie kontaktu telefonicznego z infolinią wsparcia technicznego RPWDL). W związku z powyższym prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: rpwdl@csioz.gov.pl
 
Przywrócenie pełnej obsługi ze strony Infolinii nastąpi w dniu 2016-09-26, od godziny 14.00.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 
dodano [2016-09-26], zaktualizowano [2016-09-26]
2016-09-21 Brak weryfikacji podpisów
W dniu dzisiejszym wystąpiła awaria Systemu Administracji P2. Trwają prace zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu , za utrudnienia przepraszamy.

Informuję, że od godziny 09:35 została przywrócona pełna funkcjonalność P2SA.


 
dodano [2016-09-21], zaktualizowano [2016-09-21]
2016-09-12 UTRUDNIENIA W WYKORZYSTANIU PROFILU ZAUFANEGO ORAZ DANYCH e-PUAP


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na stronie głównej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl informujemy, iż  w dniu dzisiejszym tj. 2016.09.12 mogą wystąpić utrudnienia w zakresie funkcjonalności podpisania dokumentów z wykorzystaniem udostępnianego za pośrednictwem ePUAP - Profilu Zaufanego oraz logowania się w systemach CSIOZ z wykorzystaniem danych (login/hasło) ePUAP.

Za utrudnienia przepraszamy.

dodano [2016-09-12], zaktualizowano [2016-09-12]
Uwaga
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2016-09-06 mogą wystąpić czasowe opóźnienia w bieżącej obsłudze Państwa zgłoszeń (w szczególności w zakresie kontaktu telefonicznego z infolinią wsparcia technicznego RPWDL).
W związku z powyższym prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: rpwdl@csioz.gov.pl
Przywrócenie pełnej obsługi ze strony Infolinii nastąpi w dniu 2016-09-07 od godziny 9.00.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
dodano [2016-09-06], zaktualizowano [2016-09-12]
Uwaga

Szanowni  Państwo,

Pragniemy poinformować, że od dnia 2016-08-30 możecie Państwo napotkać utrudnienia w działaniu RPWDL, w szczególności dotyczą one funkcjonalności wysyłki podpisanych wniosków do organów rejestrowych. Zostały podjęte czynności  związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności i dostępności wskazanej usługi.

O rozwiązaniu problemu zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

dodano [2016-08-31], zaktualizowano [2016-09-12]
Uwaga
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że została przywrócona pełna funkcjonalność systemu RPWDL.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
dodano [2016-08-31], zaktualizowano [2016-08-31]
Uwaga, dodano 2016-08-23
Szanowni  Państwo,
 
Informujemy , że w dniu 2016-08-24 w godzinach 21.00- 22.00 został zaplanowany  update aplikacji
- zmiana w interfejsie graficznym „nazwa”  przedsiębiorstw na „zakłady lecznicze”,
- zmiana na wydrukach: „zakłady” na „zakłady lecznicze”.

Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2016-08-23], zaktualizowano [2016-08-23]
Uwaga, dodano 2016-08-18
Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2016-08-19 w godz. 11:30 - 12:30 mogą wystepować czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.

Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2016-08-18], zaktualizowano [2016-08-18]
Problemy z podpisem w dniu 2016-08-09 oraz 10 sierpnia.
W dniu dzisiejszym mogą wystąpić chwilowe problemy
z podpisem wniosków Profilem Zaufanym w Aplikacji RPWDL. 

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

 
dodano [2016-08-09], zaktualizowano [2016-08-10]
Infolinia wsparcia technicznego systemu RPWDL
Szanowni Państwo,
W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  prosimy o kierowanie zapytań na adres rpwdl@csioz.gov.pl
Na przesłane pytania odpowiemy w możliwe krótkim terminie.
Dziękujemy.

 
dodano [2016-06-24], zaktualizowano [2016-07-29]
[2016-07-07] Problemy z pobieraniem danych z bazy REGON

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy , iż w dniu dzisiejszym, tj. 2016-07-07 występować mogą czasowe problemy w działaniu mechanizmu odpowiedzialnego za pobieranie danych z bazy REGON.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

 
dodano [2016-07-07], zaktualizowano [2016-07-07]
2016-07-04 prace serwisowe platformy P2-SA 17:00 - 19:00
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dniu dzisiejszym tj. 2016-07-04 nastąpi przerwa techniczna Systemu Administracji P2 trwająca od godziny 17 do 19.
W związku z planowaną przerwą w w/w godzinach mogą wystąpić problemy z podpisem wniosków w RPWDL.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 
dodano [2016-07-04], zaktualizowano [2016-07-04]
2016-06-07 w godzinach 10:20 – 11:40
informujemy, że w dniu 2016-06-07 w godzinach 10:20 – 11:40 wystąpiły problemy z zalogowaniem do RPWDL.
Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2016-06-07], zaktualizowano [2016-06-07]
Uwaga, dodano 2016-04-29
informujemy, że w dniu 2016-04-29 w godzinach 9:00 – 12:00 występować mogą czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2016-04-29], zaktualizowano [2016-04-29]
Od godziny 8:00 do 9:30 wystepowały błędy funkcji weryfikacji podpisu

Szanowni Państwo,
wszelkie funkcje związane z weryfikacją podpisu
kończą się błędem 502 lub 503.
Trwa naprawa funkcjonalności weryfikacji podpisów.
Za utrudnienia przepraszamy.

Problem został rowiązany o godz 9:30
dodano [2016-04-20], zaktualizowano [2016-04-20]
Usunięcie awarii, dodano 2016-03-29
Informujemy, iż awaria systemu zewnętrznego odpowiedzialnego za walidację numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) została usunięta.
dodano [2016-03-29], zaktualizowano [2016-03-29]
Awaria, dodano 2016-03-29

Informujemy, iż w chwili obecnej trwa awaria systemu zewnętrznego odpowiedzialnego za walidację numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ).

Z naszej strony zostały podjęte działania mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu. O rozwiązaniu problemu zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

dodano [2016-03-29], zaktualizowano [2016-03-29]
KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 29/8, jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą nie są zobowiązane do wnoszenia jakichkolwiek wpłat na konto w/w spółki. Wpisywanie się do Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych oraz wnoszenie opłat za rejestrację jest wyłącznie dobrowolne.

dodano [2016-03-16], zaktualizowano [2016-03-29]
[2016-03-08] 21:00-23:00 planowane prace serwisowe.
W dniu 8 marca 2016r. w godzinach 21:00-23:00 w związku z prowadzonymi pracami na łączu internetowym nastąpi przerwa w dostępie do serwisu. Za utrudnienia przepraszamy.
 
dodano [2016-03-04], zaktualizowano [2016-03-04]
[2016-02-29] Rejestracja konta w RPWDL.
Szanowni Państwo,
W przypadku rejestracji konta w RPWDL i braku e-mail potwierdzającego założenie konta, prosimy o kontakt
 • e-mail: rpwdl@csioz.gov.pl
  W załączeniu prosimy o podanie użytego loginu.
dodano [2016-02-22], zaktualizowano [2016-02-29]
Prace serwisowe, dodano 2016-02-22

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu jutrzejszym [2016-02-23] aplikacja w godz. 7:00 -8:00 nie będzie dostępna, co może spowodować utratę niezapisanych danych.

Za utrudnienia przepraszamy.

dodano [2016-02-22], zaktualizowano [2016-02-22]
Usunięcie awarii, dodano 2016-02-22
Awaria systemu zewnętrznego odpowiedzialnego za walidację podpisanych dokumentów została usunięta. Użytkownicy składający wnioski w dniach od 2016-02-20 do 2016-02-22 proszeni są o przywrócenie wniosku do zakładki „wnioski robocze” i ponowne podpisanie oraz wysłanie wniosku.
dodano [2016-02-22], zaktualizowano [2016-02-22]
Awaria, dodano 2016-02-22
Informujemy, iż od dnia 2016-02-20 trwa awaria systemu zewnętrznego odpowiedzialnego za walidację podpisywanych dokumentów. Z naszej strony zostały podjęte działania mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu. O rozwiązaniu problemu zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
dodano [2016-02-22], zaktualizowano [2016-02-22]
Przerwa w dostępie do aplikacji
Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu dzisiejszym [2016-02-03] wystąpiły czasowe problemy z dostępem do aplikacjiw godz. od 09:10 do 09:40. Przywrócono funkcjonowanie systemu.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
dodano [2016-02-03], zaktualizowano [2016-02-04]
 • Uwaga, planowane prace serwisowe po stronie Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) związane z rejestrem REGON , dodano [2015-11-25]
  Szanowni Państwo,
  Informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi skutkującymi czasowym wyłączeniem systemu informatycznego REGON prowadzonymi przez Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) w dniach od 27.11.2015 r. od godz. 16 do dnia 29.11.2015 r. do godz. 24 w aplikacji RPWDL występować mogą czasowe utrudnienia związane z używaniem funkcji odpowiadających za pobieranie do wniosków danych z bazy REGON.
 • Planowe prace serwisowe, dodano 2015-11-25
  W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi łącza Internetowego, od godziny 21:00 dnia 2015.11.26 do godziny 06:00 dnia 2015.11.27, mogą występować czasowe problemy z dostępnością do systemów teleinformatycznych administrowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
  Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 • Uwaga, dodano 2015-11-25
  informujemy, że w dniu 2015-11-25 występować mogą czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
  Za utrudnienia przepraszamy.
 • Usunięcie awarii, dodano 2015-11-18
  Awaria systemu zewnętrznego odpowiedzialnego za walidację podpisanych dokumentów została usunięta. Użytkownicy składający wnioski w dniach od 2015-11-16 do 2015-11-17 proszeni są o wysłanie wniosku do właściwego organu rejestrowego poprzez kliknięcie w menu: "Wnioski gotowe do wysłania (podpisane)" i po wybraniu wniosku kliknięcie "Wyślij".
 • Szanowni Państwo,
  Informujemy, że występują czasowe utrudnienia w działaniu aplikacji RPWDL. Z naszej strony zostały podjęte działania mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu. O rozwiązaniu problemu zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.
  Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 • Przerwa techniczna, dodano 2015-11-13
  w związku z pracami konserwacyjnymi w dniach od 2015-11-13 do 2015-11-15 mogą wystąpić czasowe problemy z podpisywaniem wniosków i dokumentów oraz wysyłaniem wniosków do organów rejestrowych.
  Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 • Usunięcie awarii walidacji dokumentów, dodano: 2015-10-28
  Awaria systemu zewnętrznego odpowiedzialnego za walidację podpisanych dokumentów została usunięta. Użytkownicy składający wnioski w dniach od 2015-10-26 do 2015-10-27 proszeni są o wysłanie wniosku do właściwego organu rejestrowego poprzez kliknięcie w menu: "Wnioski gotowe do wysłania (podpisane)" i po wybraniu wniosku kliknięcie "Wyślij".
 • Szanowni Państwo,
  Informujemy, że występować mogą czasowe utrudnienia w podpisywaniu wniosków. Trwają intensywne prace nad rozwiązaniem tego problemu.
  Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 • Szanowni Państwo,
  informujemy, że w dniach od 2015-09-30 do 2015-10-01 występować mogą czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
  Za utrudnienia przepraszamy.
 • Szanowni Państwo,
  Informujemy, że w dniu 2015-09-14 został rozwiązany problem z wielkością wniosku, załącznika oraz ich ilości możliwych do podpisania za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Problem był związany z ograniczeniami które zostały wprowadzone po instalacji ePUAP2. Aktualnie konfiguracja ePUAP została przywrócona i możliwe jest podpisanie wniosku o maksymalnej wielkości 5 MB, zawierającego maksymalnie 5 załączników po 5 MB każdy. Za utrudnienia przepraszamy.
 • Szanowni Państwo,
  informujemy, że w dniach od 2015-08-25 do 2015-08-28 występować mogą czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
  Za utrudnienia przepraszamy.
 • KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych
  W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zakres działalności ww. spółki obejmuje działalność prawniczą i nie ma nic wspólnego z realizowaniem ustawowych zadań państwa oraz izb lekarskich i pielęgniarskich. Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą nie mają obowiązku rejestracji ani dokonywania opłat z nią związanych w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych. Rejestr ten jest działalnością wyłącznie komercyjną a dokonanie wpisu i uiszczenie opłaty jest dobrowolne. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.
 • Uprzejmie informujemy, że w ostatnim okresie u niektórych użytkowników występowały problemy z podpisywaniem dokumentów elektronicznych w ramach Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Problemy te nie dotyczą aplikacji RPWDL, a związane są z nieprawidłowym działaniem narzędzi do podpisu elektronicznego. Pod linkiem: http://www.cryptotech.com.pl/Produkty/CryptoCard_Suite_Pobieranie,content.html , znalazła się informacja o zidentyfikowaniu błędu i proponowanym przez producenta sposobie obejścia problemu.
 • Zmiana kont i adresów poczty ZOZMAIL
  Informujemy, że w związku z wymianą serwera oraz wzrostem liczby potencjalnych użytkowników poczty ZOZMAIL od dnia 2014-09-15 zmienione zostały konta użytkowników oraz konstrukcja adresu poczty. Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem http://www.zoz.org.pl.