Aktualności

 • Uwaga, planowane prace serwisowe po stronie Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) związane z rejestrem REGON , dodano [2015-11-25]
  Szanowni Państwo,
  Informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi skutkującymi czasowym wyłączeniem systemu informatycznego REGON prowadzonymi przez Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) w dniach od 27.11.2015 r. od godz. 16 do dnia 29.11.2015 r. do godz. 24 w aplikacji RPWDL występować mogą czasowe utrudnienia związane z używaniem funkcji odpowiadających za pobieranie do wniosków danych z bazy REGON.
 • Planowe prace serwisowe, dodano 2015-11-25
  W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi łącza Internetowego, od godziny 21:00 dnia 2015.11.26 do godziny 06:00 dnia 2015.11.27, mogą występować czasowe problemy z dostępnością do systemów teleinformatycznych administrowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
  Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 • Uwaga, dodano 2015-11-25
  informujemy, że w dniu 2015-11-25 występować mogą czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
  Za utrudnienia przepraszamy.
 • Usunięcie awarii, dodano 2015-11-18
  Awaria systemu zewnętrznego odpowiedzialnego za walidację podpisanych dokumentów została usunięta. Użytkownicy składający wnioski w dniach od 2015-11-16 do 2015-11-17 proszeni są o wysłanie wniosku do właściwego organu rejestrowego poprzez kliknięcie w menu: "Wnioski gotowe do wysłania (podpisane)" i po wybraniu wniosku kliknięcie "Wyślij".
 • Szanowni Państwo,
  Informujemy, że występują czasowe utrudnienia w działaniu aplikacji RPWDL. Z naszej strony zostały podjęte działania mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu. O rozwiązaniu problemu zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.
  Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 • Przerwa techniczna, dodano 2015-11-13
  w związku z pracami konserwacyjnymi w dniach od 2015-11-13 do 2015-11-15 mogą wystąpić czasowe problemy z podpisywaniem wniosków i dokumentów oraz wysyłaniem wniosków do organów rejestrowych.
  Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 • Usunięcie awarii walidacji dokumentów, dodano: 2015-10-28
  Awaria systemu zewnętrznego odpowiedzialnego za walidację podpisanych dokumentów została usunięta. Użytkownicy składający wnioski w dniach od 2015-10-26 do 2015-10-27 proszeni są o wysłanie wniosku do właściwego organu rejestrowego poprzez kliknięcie w menu: "Wnioski gotowe do wysłania (podpisane)"i po wybraniu wniosku kliknięcie "Wyślij".
 • Szanowni Państwo,
  Informujemy, że występować mogą czasowe utrudnienia w podpisywaniu wniosków. Trwają intensywne prace nad rozwiązaniem tego problemu.
  Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
 • Szanowni Państwo, W związku z planowanymi pracami technicznymi system RPWDL będzie niedostępny w dniu 2015-10-20 pomiędzy godzinami 6:00 – 8:00. Prace są związane z wdrożeniem nowej funkcjonalności podpisu dokumentów podpisem kwalifikowanym na komputerze użytkownika. Instrukcja do nowej funkcjonalności znajduje się w Częstych pytaniach (FAQ) oraz pod linkiem: Instrukcja podpisu wniosku poza systemem
 • Szanowni Państwo,
  informujemy, że w dniach od 2015-09-30 do 2015-10-01 występować mogą czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
  Za utrudnienia przepraszamy.
 • Szanowni Państwo,
  Informujemy, że w dniu 2015-09-14 został rozwiązany problem z wielkością wniosku, załącznika oraz ich ilości możliwych do podpisania za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Problem był związany z ograniczeniami które zostały wprowadzone po instalacji ePUAP2. Aktualnie konfiguracja ePUAP została przywrócona i możliwe jest podpisanie wniosku o maksymalnej wielkości 5 MB, zawierającego maksymalnie 5 załączników po 5 MB każdy. Za utrudnienia przepraszamy.
 • Szanowni Państwo,
  informujemy, że w dniach od 2015-08-25 do 2015-08-28 występować mogą czasowe utrudnienia w kontakcie telefonicznym z infolinią wsparcia technicznego RPWDL. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
  Za utrudnienia przepraszamy.
 • KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych
  W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zakres działalności ww. spółki obejmuje działalność prawniczą i nie ma nic wspólnego z realizowaniem ustawowych zadań państwa oraz izb lekarskich i pielęgniarskich. Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą nie mają obowiązku rejestracji ani dokonywania opłat z nią związanych w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych. Rejestr ten jest działalnością wyłącznie komercyjną a dokonanie wpisu i uiszczenie opłaty jest dobrowolne. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.
 • Uprzejmie informujemy, że w ostatnim okresie u niektórych użytkowników występowały problemy z podpisywaniem dokumentów elektronicznych w ramach Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Problemy te nie dotyczą aplikacji RPWDL, a związane są z nieprawidłowym działaniem narzędzi do podpisu elektronicznego. Pod linkiem: http://www.cryptotech.com.pl/Produkty/CryptoCard_Suite_Pobieranie,content.html, znalazła się informacja o zidentyfikowaniu błędu i proponowanym przez producenta sposobie obejścia problemu.
 • Zmiana kont i adresów poczty ZOZMAIL
  Informujemy, że w związku z wymianą serwera oraz wzrostem liczby potencjalnych użytkowników poczty ZOZMAIL od dnia 2014-09-15 zmienione zostały konta użytkowników oraz konstrukcja adresu poczty. Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem http://www.zoz.org.pl.