Zaznacz/odznacz wszystkie
Zaznacz/odznacz wszystkie
Zaznacz/odznacz wszystkie
Nazwa zakładu leczniczego REGON Data rozpoczęcia działalności Data zakończenia działalności
GABINET FIZJOTERAPII MGR SYLWIA ROMANOWSKA 27643228600020 2018-03-09
Nazwa jednostki Data rozpoczęcia działalności Data zakończenia działalności Id jednostki (część V kodu)
Nazwa komórki Data rozpoczęcia działalności Data zakończenia działalności Id komórki (część VII kodu) Id jednostki (część V kodu)
GABINET FIZJOTERAPII 2018-03-09 001