Zaznacz/odznacz wszystkie
Zaznacz/odznacz wszystkie
Zaznacz/odznacz wszystkie
Nazwa zakładu leczniczego REGON Data rozpoczęcia działalności Data zakończenia działalności
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE 38536943900019 2020-02-04
Nazwa jednostki Data rozpoczęcia działalności Data zakończenia działalności Id jednostki (część V kodu)
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE 2020-02-04 01
Nazwa komórki Data rozpoczęcia działalności Data zakończenia działalności Id komórki (część VII kodu) Id jednostki (część V kodu)
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE - działalność telemedyczna 2020-02-04 001 01