Aktualności

Infolinia - utrudnienia w obsłudze zgłoszeń

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-08-04 od godziny 16 do godziny 18 planowane jest wyłączenie systemu informatycznego rejestru REGON. W związku z powyższym w podanym terminie nie będzie dostępna usługa weryfikacji danych przeznaczonych dla Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W wyżej wymienionym terminie nie będzie również możliwy dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową – interfejsy API (BIR1-Baza Internetowa REGON 1) oraz poprzez wyszukiwarkę rejestru REGON udostępnianą na stronie internetowej GUS.

Za utrudnienia przepraszamy

 

dodano [2017-08-03] , zaktualizowano [2017-08-03]
Infolinia - utrudnienia w obsłudze zgłoszeń
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 23 czerwca obsługa zgłoszeń dotyczących  RPWDL odbywać się będzie tylko za pośrednictwem wiadomości email. Obsługa zgłoszeń telefonicznych w dniu dzisiejszym nie będzie świadczona.
Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2017-06-23] , zaktualizowano [2017-06-23]
Problemy z podpisaniem wniosku

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 2017-05-17 zostały zdiagnozowane problemy z podpisywaniem wniosków w systemie RPWDL. Aktualnie mogą wystąpić utrudnienia w podpisaniu wniosków Profilem Zaufanym i podpisem kwalifikowanym.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informuję, że z godziną 16:40 została przywrócona pełna funkcjonalność RPWDL
dodano [2017-05-17] , zaktualizowano [2017-05-17]
Uwaga
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dn. 6 października 2016 r. Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1633) przypominamy, że na podstawie § 8 ust. 3 oraz w związku z § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia od dn. 7 kwietnia 2017 r. w systemie Profil Zaufany zostanie wyłączona możliwość autoryzacji użytkownika przy użyciu haseł jednorazowych przesyłanych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Tym samym autoryzacja podczas składania podpisu Profilem Zaufanym możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem haseł jednorazowych przesyłanych na wskazany przez użytkownika numer telefonu komórkowego albo za pomocą środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego. Dotyczy to wszystkich użytkowników Profilu Zaufanego, tj. osób fizycznych, jak i pracowników administracji publicznej wykorzystujących Profil Zaufany do celów służbowych.
 
dodano [2017-03-22] , zaktualizowano [2017-03-22]
Uwaga

Szanowni Państwo,

W związku z sygnalizowanymi problemami w zakresie błędów dotyczących danych adresowych zawartych we wnioskach,  uprzejmie prosimy o każdorazową, szczegółową weryfikację wniosków przed wysłaniem do organów rejestrowych

Za utrudnienia przepraszamy.

dodano [2017-02-03] , zaktualizowano [2017-02-03]
Uwaga

Szanowni Państwo,
informujemy, że 31 stycznia 2017 r. w godzinach od 16:00 do 24:00 będą prowadzone prace serwisowe na środowisku Platformy Wymiany Dokumentów P2 oraz Systemu Administracji P2. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do systemów:

- Rejestr Aptek, Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Systemów Kodowania, Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

- System Informatyczny Rezydentur,

- Centralny Rejestr Farmaceutów,

- Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji,

- Rejestr Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków,

- Rejestr Ośrodków i Banków,

- System Obsługi Importu Docelowego,

- System Obsługi List Refundacyjnych,

- Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia,

- system e-Gate.

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

 

dodano [2017-01-30] , zaktualizowano [2017-01-31]
Uwaga
Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w dniach od 2017-01-28 do 2017-01-30 możecie Państwo napotkać na problemy techniczne w procedowaniu wniosków w aplikacji RPWDL.

Za utrudnienia przepraszamy
dodano [2017-01-27] , zaktualizowano [2017-01-27]
Uwaga, ważny komunikat!
Informujemy, że 12 stycznia 2017 r. w godzinach od 17:00 do 20:00 z powodu prac serwisowych na urządzeniach sieciowych Platformy Wymiany Dokumentów P2 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do systemów:

Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2017-01-12] , zaktualizowano [2017-01-12]
BRAK MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROFILU ZAUFANEGO

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że możecie Państwo napotkać utrudnienia w korzystaniu z funkcjonalności podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym w dniach 9 i 10 grudnia 2017. Ograniczenie to, dotyczy zarówno RPWDL, jak i pozostałych systemów udostępnianych przez CSIOZ. Aktualnie trwają prace  związane z przywróceniem funkcjonalności podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym.

Przepraszamy za utrudnienia.

Informuję, że w dniu dzisiejszym (10-01-2017r) od godziny 16:00 została przywrócona pełna funkcjonalność RPWDL.

 

dodano [2016-09-09] , zaktualizowano [2017-01-10]
CZASOWE OGRANICZENIE KONTAKTU Z INFOLINĄ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-01-09, mogą wystąpić czasowe opóźnienia w bieżącej obsłudze Państwa zgłoszeń (w szczególności w zakresie kontaktu telefonicznego z infolinią wsparcia technicznego RPWDL). W związku z powyższym prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: rpwdl@csioz.gov.pl 
 
Przywrócenie pełnej obsługi ze strony Infolinii nastąpi w dniu 2017-01-10, od godziny 11:00.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
dodano [2016-11-14] , zaktualizowano [2017-01-10]