Banner RPWDL

Rejestr Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą

Szanowni Państwo,

Informacje o tym jak korzystać z Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych dostępne są pod linkiem Częste pytania Podmiotów Leczniczych i Praktyk Zawodowych.

Informacje o tym jak korzystać z Aplikacji dla Organów Prowadzących Rejestr Podmiotów Leczniczych, Aplikacji dla Okręgowych Izb Lekarskich oraz Aplikacji dla Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dostępne są pod linkiem Częste pytania Organów Rejestrowych i Okręgowych Izb.

Dodatkowo umożliwiamy Państwu skorzystanie z ogólnodostępnych szkoleń elektronicznych:

Szkolenia wymagają utworzenia osobnego konta z niezależnym od aplikacji RPWDL loginem i hasłem.


Aktualności

Od dnia 7 stycznia 2014 nastąpiła zmiana kontaktowego numeru telefonu oraz adresu infolinii. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących technicznej obsługi systemu prosimy o kontakt na adres email: rpwdl@csioz.gov.pl lub pod numerem telefonu: 22 597-09-76.

Od dnia 16.12.2013 do odwołania infolinia systemu RPWDL będzie czynna w godzinach od 10:00 do 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.

Informujemy, że Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą znajduje się obecnie pod następującym adresem strony internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl. Prosimy o niekorzystanie z rejestru za pośrednictwem strony www.rejestrzoz.gov.pl


Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności:

  • tworzenie wniosków:
    • - o wpis podmiotu do rejestru
    • - o wpis zmian w rejestrze
    • - o wykreślenie podmiotu z rejestru
  • wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego
  • pobieranie zaświadczeń
  • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną

Aby skorzystać z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika i zalogować się.

Ponadto system umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wpisów podmiotów (i ich przedsiębiorstw) do rejestru wg różnych kryteriów oraz przeglądanie ksiąg rejestrowych.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących technicznej obsługi systemu prosimy o kontakt z administratorem technicznym systemu (w godzinach od 10:00 do 14:00)
pod numerem telefonu: 22 597 09 76 lub na adres e-mail: rpwdl@csioz.gov.pl

W przypadku pytań dot. systemu SSRMZ prosimy o sprawdzenie właściwego numeru na stronie:
http://csioz.gov.pl/statystyka.php